Zakres usług


Prowadzę terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemami logopedycznymi i neurologopedycznymi.

Moja oferta obejmuje

diagnoza rozwoju mowy i myślenia
tworzenie programów terapeutycznych
terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

terapia zaburzeń mowy i myślenia u osób autystycznych i z zespołem Aspergera
terapia zaburzeń mowy i myślenia u osób upośledzonych
terapia zaburzeń mowy i myslenia u osób z zespołem Downa,Pradera-Williego itp.
terapia zaburzeń mowy i myślenia z dziecięcym porażeniem mózgowym
korekta wad wymowy
terapia jąkania
terapia osób z afazją i dyzartią
szkolenia z emisji i higieny głosu
zajęcia dykcyjne i emisyjne
możliwość udziału w turnusach terapeutycznych

Metodyka pracy

W gabinecie pracuję metodą psychostymulacyjną "Dyna-Lingua M.S." wykorzystując następujące techniki:

relaks psychostymulacyjny
ćwiczenia energetyzujące
ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące
techniki ułatwiające mówienie i rozumienie mowy - rytmogesty i kreacje ruchowe
schematy artykulacyjne
techniki zalewania mową i wielokrotnych powtórzeń
zabawy tematyczne i parateatralne
techniki pracy nad rozwojem struktur zdaniowych
ćwiczenia rozwijające wyobraźnię z wykorzystaniem figur
ćwiczenia rozwijające teorię umysłu
masaż logopedyczny
ćwiczenia artykulacyjne
rozwijanie komunikacji słownej
zajęcia logorytmiczne i arteterapia

Top